Nordic Poly Mark - Det nordiske kvalitetsmerket for plastrør

Nordic poly mark

Europa har fått felles produktstandarder, EN-standarder. De nordiske landene har en ganske lik praksis når det gjelder bruk av rør. Derfor har de nordiske landene blitt enige om å introdusere et felles kvalitetsmerke for plastrørsprodukter, Nordic Poly Mark.

Nordic Poly Mark er, på linje med tidligere nordiske kvalitetsmerker, ett frivillig kvalitetsmerke for plastrør.

CE-merket er ikke et kvalitetsmerke for plastrørprodukter. Ved å forlange at plastrørproduktene skal være merket med Nordic Poly Mark sikrer du at produktene har den kvalitet som de tradisjonelt har hatt i Norden.

Mer informasjon finner du her:

Om sertifiseringsordningen: www.nordicpolymark.com 

Dokumenter og oversikt over sertifiserte produsenter: www.insta-cert.net