07. Plastkummer

Spyle- og inspeksjonskummer

Det er i dag et selvfølgelig krav at avløpssystemer som bygges skal være tette. Dette kravet må også gjelde for det kumsystemet som velges. Plastkummer tilfredsstiller med klar margin alle de tetthetskrav som stilles til en kum. Innløpsmuffer/stigerør har tetningsringer, noe som også gir sikker og enkel montering.

I plastkummer kommer materialet til sin rett i forhold til;

 • Absolutt tetthet mot inn/utlekking
 • Lav vekt og enkel montering
 • Enkle å tilpasse og spesiallage
 • Korrosjonsbestandighet
 • Fleksibilitet ved setninger
 • Lang levetid

Tette kummer forurenser ikke grunnvann. Tette kummer slipper heller ikke inn grunnvann - og renseanlegg kan dimensjoneres for spillvannshåndtering og ikke samtidig håndtere store mengder overvann

Nedenfor vises eksempler på forskjellige varianter som finnes på markedet.

bilde17

Minikummer med 400 mm stigerør

bilde18

PRO630 med 630 mm stigerør

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bilde19
bilde20
bilde21
Minikummer med 315 mm stigerør Minikummer med 425 mm stigerør Tegra kummer med 600 mm stigerør
bilde22
bilde23
bilde24
Oppbygging av 315/425 kummer Rør kan avvinkles "trinnløst" i Tegra kummer
bilde25
bilde26
bilde27

Nedstigningskummer

Nedstigningskummer for avløpsrørsystem

Det er i dag et selvfølgelig krav at avløpsledninger som bygges skal være tette. Dette kravet må også gjelde for det kumsystemet som velges. Plastkummer tilfredsstiller med klar margin alle de tetthetskrav som kan stilles til en kum. Innløpsmuffer har tetningsringer, noe som også gir sikker og enkel montering.

I plastkummer kommer materialet til sin rett i forhold til:

 • Absolutt tetthet mot inn/utlekking
 • Lav vekt og enkel montering
 • Modulerings- og designmulighet
 • Korrosjonbestandighet
 • Fleksibilitet mot setninger
 • Sveisbarhet
 • Lang levetid

Tette kummer forurenser ikke grunnvann pga lekkasjer. Tette kummer slipper heller ikke inn grunnvann, og renseanlegg kan dimensjoneres for spillvannshåndtering og ikke samtidig håndtere store mengder overvann

Nedenfor vises eksempler på forskjellige varianter som finnes på markedet.

Tegra 1000 (Nedstigningskum med innvendig diameter 1000 mm)

bilde29

Leveres til rør i dim: 160 mm-200 mm-250 mm-315 mm

PRO 1000 kloakkum (Nedstigningskum med innvendig diameter 1000 mm)

bilde30
bilde31
Kum vist innvendig Leveres for rør i dim: 110 mm-160mm- 200 mm- 250 mm- 315 mm- 400mm

Sandfangkummer

Det er i dag ofte krav om at sandfangkummer som bygges skal være tette. Plastkummer tilfredsstiller med klar margin alle de tetthetskrav som kan stilles til en kum. Dette skyldes at både innløpsmuffer, stigerør og kumringer har tetningsringer, noe som også gir sikker og enkel montering.

I plastkummer kommer materialet til sin rett i forhold til:

 • Lang levetid
 • Tett mot inn/utlekking
 • Enkel montering
 • Modulerings- og designmulighet
 • God korrosjonsbestandighet
 • God slitasjemotstand
 • God kjemikaliebestandighet
 • Fleksibilitet mot setninger
 • Sveisbarhet

Tette kummer forurenser ikke grunnvann pga. lekkasjer. Tette kummer slipper heller ikke inn grunnvann, og renseanlegg kan dimensjoneres for.

Nedenfor vises eksempler på forskjellige varianter av sandfangkummer som finnes på markedet.

bilde32
bilde33
bilde34
315 mm husdrenskum med innvendig vannlås og spylemulighet 315, 425 og 600 sandfangkum Tegra 1000 finnes også som sandfangkum (bildet viser kum med renneløp).
bilde35
bilde36
bilde37
Husdrenskum/sandfangkum 630 gatesandfangkum PRO 1000
Sandfangkum Sandfangkum 110 liter komplett med tetningsring, sandfang 1101 Renoveringsdel og luftlås
bilde38
bilde39
bilde40
Noen eksempel på spesialkummer for store overvannsystemer:
bilde41
bilde42
Overvannskum til profilrør
bilde43
bilde44