13. Kabelrør

Kabelrør

Kabelrør i PP og PVC

De mest brukte rør typene for kabelrør i Norge er glattveggede PP og PVC med ringstivhetsklasse SN8.

Det benyttes også konstruert rør som kabelrør i SN8.

For kabelrør benyttes også ringstivhetsklasse SN4. Disse rørene benyttes kun for innstøping i såkalt OPI kanal.

bilde8
bilde9
bilde10
Rør i OPI - Kanal Rør i OPI - Kanal Legging i OPI – Kanal

Gjeldende standarder for kabelrør

 • prNS2967 Kabelrør av plast med glatt rørvegg
  • Kabelrør i stivhetsklasse SN8 levers i dimensjoner fra 50mm til 160mm.
 • NS2968 Kabelrør av plast med konstruert rørvegg
  • Kabelrør med ringstivhetsklasse SN8 med konstruert rørvegg
 • prNS 2970 Kabelrør av plast med glatt rørvegg for innstøping
  • Kabelrør med ringstivhetsklasse SN 4 leveres i dimensjoner fra 110mm til 160mm

I prNS 2967 beskrives det også 32 -50 mm PE 80 kveilrør, som SUB-kanal (dvs. blåsing eller trekking i eksisterende rørsystemer) i SDR17, for nedgraving i SDR11.

Her finnes det også mer detaljerte krav fra sluttbrukere som Telenor. Typer kabelrør som er i bruk

bilde11
bilde12
bilde13
bilde14
bilde15
bilde16
PVCogPP PP Dobbelveggede/Konstruerte Dobbelveggede på kveil Kabelrør på Trommel Flerkammerrør Fiber rør

Hvordan reagerer de ulike ringstivhetsklassene på belastninger i grøfta?

Generelt har trykkløse rørsystemer ringstivheten 8 kN/m2 og benevnes SN8. (SN = Stiffness Nominell).

NS-EN 1401 beskriver tre ulike klasser for ringstivhet. SN8, SN4 og SN2

bilde17

Deformasjonsegenskaper

Plastrør er fleksible og deformasjonen er hovedsakelig avhengig av arbeidet i ledningssonen og omfyllingen rundt røret. Oftest benyttes "gode masser" (se legging av plastrør) i ledningssonen – i vei også med komprimering – noe som gir små deformasjoner. Generelt er deformasjoner inntil 8 % for PVC (9 % for PP/PE) av diameter på røret tillatt på nylagte rør. Mange ønsker å skjerpe kravene til deformasjon fordi inntil 8 % deformasjon i gode masser tilsier slurv i leggeprosessen. Derfor er det generelt anbefalt å kreve inntil 5 % deformasjon under normale forhold.

Hvis røret ligger i en vei, vil massene sette seg raskere på grunn av vibrasjoner fra trafikken. Rørene deformeres gradvis under gjenfylling av grøfta. Etter hvert som massene setter seg, deformeres rørene ytterligere inntil likevekt og stabilitet er oppnådd

bilde18

Figuren over viser deformasjonsfasene ved legging av plastrør og hvordan trafikkbelastning påvirker deformasjonens utvikling.

Egenskaper for PVC som kabel rør.

Fordeler Begrensninger
 • Produksjon etter internasjonale standarder Sertifiserte produkter
 • Lett å transportere, håndtere og installere Liten termisk lengdeutvidelse og krumning Fleksibelt rør som tåler de fleste bevegelser i ledningssonen uten brudd
 • Høy E-modul, gir god styrke og kapasitet Korrosjonsbestandig
 • TetteskjøterLanglevetid
 • Redusert slagstyrke under -10ºC Spisse steiner gir punktbelasting

Egenskaper for PP som kabel rør.

Fordeler Begrensninger
 • Produksjon etter internasjonale standarder
 • Sertifiserte produkter
 • Lav vekt, lange lengder og enkel å kappe
 • Lett å transportere, håndtere og installere
 • Høy slagfasthet
 • Fleksibelt rør som tåler de fleste bevegelser i ledningssonen uten brudd
 • Høy E-modul, gir god styrke og kapasitet Korrosjonsbestandig
 • Tetteskjøter
 • Langlevetid
 • Spisse steiner gir punktbelasting
 • Høy termisk lengdeutvidelse og krumning.

Viktige momenter ved legging av rør

Fundament og opprørte stedlige masser under fundament avrettes, komprimeres og avrettes igjen for å motvirke svanker i ledningen. Ved utsprengning av grøft i fjell, må man passe på at rør ikke ligger an mot fjell. Rør – uansett materiale – må ikke ligge på hardt underlag. Derfor må fundamentets øvre del ”rakes løst” under røret. I tillegg må man påse at massene under rørets nedre kvartsirkel pakkes godt. Valg av masse og komprimering er enten bestemt fra ledningseier (oftest singel/finpukk). Se for øvrig under leggeanvisning for plastrør. LINKKAP8.1