01. Innledning

Innledning

Dette er en nettbasert kunnskapsbank om plastbaserte systemløsninger til bruk innen vannforsyning og bortledning av avløpsvann.

Denne har kommet i stand ved et samarbeid mellom de enkelte medlemmer i NPG Norge (Nordiske Plastrørgruppen Norge) og i samråd med lærere fra norske ingeniørhøyskoler som foreleser i faget VA-teknikk. Vi takker de lærere som har vært med og bidratt til at denne kunnskapsbanken har kommet i stand.

Målgrupper

Kunnskapsbanken er i første rekke laget for studenter ved høyskolens ingeniørutdanning i Norge som leser emnet VA-teknikk, men den vil også være en støtte for blant annet: 

  • Studenter ved NTNU med studieprogram bygg og miljøteknikk 
  • Tekniske fagskoler med fagområdet bygg
  • Universitet for miljø og biovitenskap UMB på Ås 
  • Ved de enkelte ADK kurs
  • Prosjekterende innen private konsulentfirmaer 
  • Utførende entreprenører
  • Offentlige etater som eiere av vann og avløpsledninger 

Innhold og presentasjon

Sentralt i kunnskapsbanken er beskrivelse av de systemløsningene som fins i vann og avløpsledninger av plast. Materiallære, produksjon, betegnelser, bruksområder, installasjon, levetid osv for de enkelte systemløsningene gjennomgås.  Mer detaljerte forklaringer innen flere av temaene kan man finne på NPG Norges hjemmesider – se henvisninger til disse. Stoffet presenteres kortfattet og faktabasert.  Brukervennlighet er vektlagt med hensyn til å finne fram til ønsket presentasjon.

NPG Norges medlemmer er: 

Norsk Wavin AS www.wavin.no
Pipelife Norge AS www.pipelife.no
Hallingplast AS www.hallingplast.no
Helgeland Plast AS www.helgelandplast.no
Uponor Infra AS www.uponor.no
Amiantit Norway AS www.amiantit.eu
Inovyn Norge AS www.inovyn.no
Borealis AS www.borealisgroup.com
Industriplast AS industriplast.no

Disclaimer 

Norsk utgave, versjon 01.09.11

Websiden er utgitt av NPG Norge (Nordiske Plastrørgruppen Norge) og kan bare benyttes for informasjon om plastrør og andre relaterte produkter. Ved adgang til, og bruk av, denne websiden må du akseptere å rette deg etter de

betingelser som er angitt i denne disclaimer. Du må også akseptere å rette deg etter alle tilleggsrestriksjoner som det er vist til på denne websiden og som oppdateres jevnlig.

NPG Norge gir deg anledning til å lese og laste ned informasjonen fra denne websiden for personlig, ikke-kommersiell bruk.

Denne brukertillatelse gjelder ikke kopiering, og på ingen måte modifisering/endring av teksten, eller reprodusering, offentlig utlegging, distribusjon, eller på annen måte anvendelse av teksten for kommersiell bruk.

NPG Norge gir ingen garanti for nøyaktighet og fullstendighet i tekstene eller pålitelighet i råd, mening eller påstand, som er vist på disse websidene. Verken NPG Norge eller dens medlemmer aksepterer ansvar for unøyaktigheter eller utelatelser i tekstene. NPG Norge garanterer ikke at denne websiden, serverne, er fri for virus eller andre skadelige komponenter.

Tekstene utgjør ikke et framlegg for salg, eller foranledning til salg av verdigjenstander, og må ikke anvendes som fakta ved en investering.

Til din orientering kan NPG Norge på denne websiden gi linker til andre websider, drevet av andre organisasjoner eller selskap.

Verken NPG Norge eller dens medlemmer er ansvarlige for innholdet på de websider som det vises til, og aksepterer intet ansvar i forbindelse med tilgang til, eller bruk av disse websider.